Dịch vụ

Nhằm tiếp cận xu hướng liên thông dữ liệu và báo cáo các cấp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ theo các hình thức khác nhau như: thuê bao phần mềm, đào tạo, tập huấn công nghệ thông tin, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, giám sát an toàn thông tin...