Dịch vụ

Nhằm tiếp cận xu hướng liên thông dữ liệu và báo cáo các cấp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ theo các hình thức khác nhau như: thuê bao phần mềm, đào tạo, tập huấn công nghệ thông tin, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, giám sát an toàn thông tin...

Một số dịch vụ cụ thể:

  1. Triển khai các hệ thống phần mềm quản lý giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT
  2. Triển khai các hệ thống E-learning và các phần mềm hỗ trợ dạy – học
  3. Bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo
  4. Xử lý, phân tích dữ liệu (data analysis) giáo dục
  5. Tư vấn, triển khai các dự án CNTT trong giáo dục...