Liên hệ

Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục
Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Số 15 Phố Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: 024 3266 9628 | Fax: 024 3869 3712 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.